Sådan gør du

Når du vurderer, at du ikke længere har brug for varme i radiatorerne, så er det tid til at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg. For nogle vil det først være i begyndelsen af juni, men for de fleste er midt i maj det rette tidspunkt. Det er derfor, at vi har udnævnt 15. maj til national sommerlukke-dag. Uanset hvornår du gør det, vil der være en besparelse at hente.

 

Sluk for sommerventilen og cirkulationspumpen
For at sommerlukke skal du slukke for cirkulationspumpen til radiatoranlægget og lukke for anlæggets sommerventil. På diagrammet herunder kan du se, hvor disse er placeret. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle fjernvarmeanlæg er opbygget på samme måde. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dit lokale forsyningsselskab eller VVS-firma. De ved det. I forbindelse med kampagnen er det også muligt at ringe til EnergiTjenesten på telefon 70 33 37 77 og gratis få svar på spørgsmål omkring lukning af dit fjernvarmeanlæg.

 

Klik på de enkelte numre på billedet herover for forklaringer, eller se folderen her

 

Undgå problemer med cirkulationspumpen
Cirkulationspumpen til radiatoranlægget har ikke godt af at stå stille i længere tid ad gangen. Derfor er det en god ide at starte pumpen i ti sekunder en gang om måneden, mens der er sommerlukket. På denne måde undgår du, at pumpen sætter sig fast.

 

Sommerlukning af olie- og gasfyr
Når du ikke har varme på om sommeren, kan du med fordel slukke for cirkulationspumpen til centralvarmen. Den pumper nemlig opvarmet vand ud, uanset om radiatorer eller gulvvarme er tændt eller ej og medfører et øget energiforbrug. Cirkulationspumpen sidder normalt ved dit fyr eller i forbindelse med din gulvvarme. Har du en cirkulationspumpe, der også bruges til det varme brugsvand, kan anlægget sættes på sommerdrift.

Er dit fyr af nyere dato og har klimastyring, skal du normalt ikke gøre noget – dit fyr sørger selv for at regulere produktionen af varme i forhold til temperaturen udenfor og skifter selv fra vinterdrift til sommerdrift og omvendt.

Hvis dit anlæg ikke er automatisk, skal du selv skifte fra sommer- til vinterdrift. De fleste olie- og gasfyr har et ikon med en vandhane og ét med en radiator. I sommermånederne skal anlægget indstilles på vandhane-ikonet, og så producerer anlægget kun varmt vand. Om vinteren skal det stå på radiator-ikonet, og så producerer det varme til radiatorerne.

 

Vær opmærksom på fugt
Når du sommerlukker, er det vigtigt at sørge for, at der jævnligt bliver luftet godt ud, da mange nyere ejendomme er så godt isoleret, at manglende udluftning kan føre til fugtproblemer. Dette gælder især, hvis det er en relativt kold sommer.

Hvis du normalt har varme på i kælderen for at undgå fugt, skal du ikke sommerlukke for fjernvarmen med mindre, der er fundet andre måder at sikre en fornuftig affugtning. Vi anbefaler generelt, at du opretholder et godt indeklima. En indikation på at der kan opstå fugtproblemer, kan være dug på vinduerne.

Der er risiko for fugtproblemer, hvis:

  • Sommeren er kold
  • Du bor i et nyere hus med god isolering eller
  • Der ikke luftes ud

 

Read it in english