Pressemeddelelse fra Sommerluk.dk

Pressemeddelelse fra Sommerluk 25. juni 2015

Store ejendomme kan spare markant på varmeregning uden investeringer

En række af Danmarks største ejendomsejere har i år sommerlukket for varmeanlæggene i deres bygninger i København. Forsyningsselskabet HOFOR vurderer, at den gratis indsats samlet vil kunne give en besparelse på op mod 8 millioner kroner på årets varmeregninger og en reduktion i CO2-udslippet på over 1.500 tons.

Kampagnen Sommerluk.dk minder hvert forår danskerne om at sommerlukke for deres varmeanlæg. Når man sommerlukker, drejer man på fjernvarmeanlæggets sommerventil og stopper cirkulationspumpen. Det kræver en minimal indsats og giver mærkbare besparelser i CO2-regnskabet og på varmeregningen.

Det har nogle af landets største ejendomsejere fået øje på. Bygningsstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Københavns Kommune og forsyningsselskabet HOFOR har derfor indgået et samarbejde og valgt at sommerlukke  i en lang række af deres bygninger.

Fx lukker Bygningsstyrelsen, der er statens ejendomsvirksomhed og bygherre, blandt andet for varmen i Østre Landsret og Finansministeriet.

– Vi sommerlukker i år i cirka 80 kontorejendomme. At sommerlukke kræver ingen økonomisk investering, og når man samtidig, som vi i Bygningsstyrelsen, har etableret energistyring, så bliver resultatet synliggjort med det samme, og det er med til at øge fokus på optimering af vores mange varmecentraler, lyder det fra ejendomsansvarlig i Bygningsstyrelsen Bjarne Sigvard Petersen.

Lille indsats, stor effekt

Samlet tegner de 3 store ejendomsejere og forsyningsselskabet HOFOR sig for en bygningsmasse på over 7,4 millioner kvadratmeter. Der bliver sommerlukket for de omkring 3,1 millioner kvadratmeter, hvilket HOFOR, der leverer fjernvarme til hovedstaden, vurderer vil have potentiale til en samlet besparelse på op mod 8 millioner kroner, samt en væsentlig reduktion af bygningsmassens CO2-udledning på over 1.500 tons.

’Sommerlukning er en af de lavthængende frugter, som kan plukkes uden store investeringer. Vi vurderer i HOFOR, at der gennemsnitligt kan opnås energibesparelser på 10 procent i store ejendomme ved at have fokus på sommerlukning, optimering af varmeanlæggene og intelligent energistyring. Derfor er vi glade for, at nogle af Danmarks mest ambitiøse ejendomsejere er gået aktivt ind i arbejdet med at sommerlukke’, siger Jimmi Eiberg fra HOFOR, der også selv sommerlukker i selskabets hovedkontor på Amager med besparelser til følge:

’Et umiddelbart fald i det daglige varmeforbrug på omkring 80 procent ved 5 minutters arbejde – det er en god timeløn. Vi forventer i 2015 at skære cirka 30 MWh af vores hovedkontors varmeforbrug, der svarer til en besparelse på 4 procent, og det vel at mærke i en ejendom, hvor der i forvejen er fokus på energioptimering.’ lyder det fra Jimmi Eiberg.

Skoler og retsbygninger sparer mange penge

I Østre Landsret sommerlukkede Bygningsstyrelsen allerede i 2014 og registrerede en besparelse på lige over 5 procent på varmeforbruget, hvilket har reduceret deres varmeregning med mere end 25.000 kroner om året.

I Københavns Kommune erfarede man også allerede sidste år, at man kan skabe store besparelser med en forholdsvis lille indsats ved at sommerlukke i kommunens mange bygninger, herunder også skolerne. Alene på Vanløse Skole sparede man i 2014 cirka. 70.000 kroner på varmebudgettet. Penge, der i stedet kan bruges på børnene.

Energirådgiver hos Københavns Kommune Mohammed Hobeichi er ikke i tvivl om, at denne linje skal forsættes:

’Vi er i fuld gang med at udvikle et undervisningsforløb for vores driftsfolk, som vi udruller i år, så vi sikrer, at driftsfolkene fremover er godt klædt på til at sommerlukke for varmen i Københavns Kommunes ejendomme’ siger han.

Fakta:

  • Den 15. maj er udråbt til sommerluk-dag i Danmark. HOFOR og kampagnens samarbejdspartnere anbefaler, at man benytter denne dag til at sommerlukke, hvis udetemperaturen er tilpas høj til, at man kan undvære opvarmning indendørs. Læs mere om sommerluk-kampagnen på sommerluk.dk
  • HOFOR, Bygningsstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, og Københavns Kommune er i forbindelse med Sommerluk.dk-kampagnen gået sammen om at sætte ekstra fokus på energibesparelser i store ejendomme.
  • Tilsammen står samarbejdspartnerne for en ejendomsmasse på 7,4 millioner kvadratmeter. I 2015 forventer partnerne at sommerlukke for 3,1 millioner kvadratmeter. En indsats, der blandt andet kan give CO2-besparelser på over 1.500 tons CO2.
  • Københavns Kommune estimerer at spares op mod 6 millioner kroner og udlede 1.283 tons mindre CO2, når der i år er sat ekstra fokus på at få sommerlukket for varmen i flere af kommunens bygninger.
  • Hos HOFOR, som forsyner København med fjernvarme, vurderer man, at der ligger årlige energibesparelser på op mod 400 GWh, eller hvad der svarer til mere end 50 mio. kroner alene i København, hvis der sommerlukkes og sættes fokus på optimering af varmeanlæg og energistyring hos de store ejendomme.

Andre relaterede...