Optimer energiforbruget til det varme brugsvand

Se, hvad du som boligejer skal være opmærksom på, hvis der skal optimeres på energiforbruget til det varme brugsvand

 

Stort energispild i varmtvandssystemer

Varmetab fra varmtvandssystemer er større end det, du ”hælder” ud gennem hanen. Energiforbrug til varmt brugsvand er 2-10 gange større, end de fleste tror, pga. varmetab fra varmtvandsbeholdere, rør og ventiler. Selv fra isolerede systemer er der et stort energitab.
Vi bruger varmt vand 15 min. om dagen

15 min. svarer til 1 pct. af døgnets 24 timer. Det er i 99 pct. af tiden - hvor vandet står parat til dig i beholder og rør – vi har det stort energitab.

Forslag:

• Afbryd for varmetilførslen, når der ikke bruges varmt vand
Stop unødvendig cirkulation

De flest varmtvandssystemer er forsynet med cirkulationsledning, hvor varmt vand cirkulerer hele døgnet, uanset behov. Dette kan sammenlignes med, at en tom bus bruger energi på at køre i fast rute uden kunder ved stoppestederne.

Forslag:

• Stop pumpen via ur i den tid, hvor der ikke anvendes varmt vand
• Pumpen behøver kun kortvarigt at køre via bevægelsesføler eller kontakt i bad eller ved køkkenvask
• Evt. kan cirkulation helt undlades
Hele varmtvandssystemet skal være isoleret

Varmtvandsrør uden isolering ”fryser” på samme måde som mennesker uden tøj på. Isolering af rør reducerer energitab med 85 pct. 1 m uisoleret har et varmetab svarende til en gammel el-pære, der altid er tændt på 40-60W. 1 m isoleret rør taber 7W.

Forslag:

• Isolér rør, ventiler, vandvarmere
Mål dit varmeforbrug til varmt vand

Du lukker sikkert helt for varmen til radiatorer og gulvvarme hele sommeren. Dermed har Du en oplagt mulighed for at måle dit forbrug til varmt vand over et par døgn eller over en uge. Notér målerstand og tidspunkt. Beregn timer-, døgn- eller ugeforbrug. Hvis du har et normalt ugeforbrug, så gang det med 52, så har du den andel, som varmt vand udgør af dit samlede årlige varmeforbrug.

Tager du på ferie eller er væk nogle dage og derfor ikke bruger varmt vand, så aflæs energimåler på samme måde før og efter du rejser. Du vil da se at måleren sikker har ”kørt” alligevel. Det er tabet, som du har god mulighed for at reducere, også når du er hjemme.

Er dit energitab stort, så kan du overveje ovenstående forslag samt følgende:

• Drop unødvendige haner med varmt vand
• Drop central varmtvandsforsyning og cirkulation og opsæt små el-vandvarmere under vask
• Få centrale vandvarmere, der lukker for varmetilførsel, når du lukker for en varmtvandshane

Oversigten er udarbejdet i samarbejde mellem Alectia, Bygningsstyrelsen, Energitjenesten og HOFOR

Andre relaterede...