Har du styr på det varme brugsvand?

Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring det varmebrugsvand her

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar her, således at det er nemt komme i gang med at undgå energispild på energiforbruget til det varmebrugsvand.

Hvorfor skal jeg som parcelhusejer holde øje med det varme brugsvand?

I et almindeligt parcelhus udgør energiforbruget til det varmevand i vandhanen typisk mellem 15-30% af det samlede forbrug. Og efterhånden som vores huse bliver bedre og bedre isoleret stiger den procentvise andel. Der er derfor god logik i at holde øje med energiforbruget til det varme vand. For lavenergihuse kan den procentvise andel af energiforbruget til det varmevand være væsentligt højere end de typiske 15-30%.

Hvorfor giver det god mening også at holde øje med energiforbruget i bolig- og kontorejendomme?

Ligesom ved parcelhuse udgør energiforbruget til det varme brugsvand en stor del af det samlede energiforbrug, samtidig er rørføringer ofte længere og derved er mulighederne for varmetab også større. Samtidig går ofte mere end halvdelen af energiforbruget til det varme brugsvand, tabt ved cirkulation.

Hvordan holder jeg øje med energiforbruget til det varme brugsvand?

Det er om sommeren, hvor du har sommerlukket for fjernvarmen, at det er nemmest at holde øje med energiforbruget til det varme brugsvand. For når du har lukket for varmen, bruger du kun energi til at opvarme det varme vand. Har du fjernaflæsning med adgang til forbrug online, kan du følge og tjekke forbruget her. Har du ikke fjernaflæsning på sin måler, skal du aflæse din måler eksempelvis en gang om ugen i perioden, hvor du har sommerlukket. På den måde kan du se, hvad der bruges af energi til opvarmning af det varmebrugsvand.

Hvad er varmetab og cirkulationstab?

Det varme vand i vandhanen varmes op i ejendommens varmtvandsbeholder, som typisk er placeret sammen med varmeinstallationen. Herfra ledes det gennem rør til vandhaner, brusebade m.v. og tilbage til varmtvandsbeholderen. Det er disse rør også kalder cirkulationsledninger, der kan være varmetab, og det kan minimeres ved efterisolering og fokus på varmtvandstemperaturen.

Er høj temperatur ikke det bedste?

Det enkle svar er nej, for jo højere temperatur desto større varmetab. Derudover giver en høj temperatur også større aflejringer af kalk i rørene.

Hvor kan jeg stille på temperaturen i min varmtvandsbeholder?

Har du en for høj temperatur på det varmevand i hanen? Så kan du indstille temperaturen på den reguleringsventil (termostat) der typisk sidder lige under varmtvandsbeholderen. Se eventuelt principdiagrammet under “Sådan lukker du” hvor reguleringsventilen er markeret med nummer 19.

Hvad skal temperaturen på det varme vand være, så jeg stadig undgår bakterier?

En temperatur på 55° C i varmtvandsbeholderen og 50° C i vandrørene er normalt tilstrækkeligt til at sikre både mod bakterievækst, samt at opvasken kan tages uden problemer. 55° C er ligeledes hvad myndighederne anbefaler i varmenormen DS469:2013.

Hvor skal man sætte ind, hvis man vil spare energi og penge på det varme brugsvand?

  1. Find ud af energiforbruget, således at resultaterne af indsatsen kan måles
  2. Indstil temperaturen på varmtvandsbeholderen korrekt (det koster ikke noget)
  3. Efterisoler rørene, hvis det er nødvendigt

Andre relaterede...