Børne- og Ungdomsforvaltningen lærer at sommerlukke

På Danmarks Nationale Sommerluk-dag, den 15. maj, inviterede HOFOR Børne- og Ungdomsforvaltningens driftsfolk til undervisning angående sommerlukning af fjernvarmen (fra kampagnen 2013).

BUF

Med energirådgiver, Flemming Jensen, i spidsen blev 16 kursister undervist i regulering, optimering og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg, herunder hvorledes der sommerlukkes for fjernvarmen. At sommerlukke kræver kendskab til to af fjernvarmeanlæggets komponenter, nemlig sommerventilen og cirkulationspumpen. Derfor blev det sikret, at alle kursister, uafhængigt af aktuelt kendskab til anlægget, lærte at finde disse før undervisningen var ovre.

”Sommerlukning er den første store driftsopgave, som kursisterne skal hjem og udrulle på 240 institutioner efter kurset. Det er derfor rigtig fin service at vores driftsfolk lærer fjernvarmeanlæggets komponenter at kende, således at de kan finde både sommerventil og cirkulationspumpe. På denne måde kan de bagefter gå ud på deres institutioner og sommerlukke”, fortæller Henrik Nordentoft Mikkelsen, Energikonsulent fra Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

De 16 kursister udtrykte stor tilfreds med undervisningen, og følte sig herefter godt klædt på til at lære andre at sommerlukke. ”Når nu alle har fået kendskab til anlægget, betyder det, at vi nu selv kan lære fra os. Vores driftsfolk vil derfor fluks undervise deres kolleger i at lære samme proces at kende, således at vi kan sikre sommerlukning af vores institutioners fjernvarmeanlæg i fremtiden”, tilføjer teamleder for Gårdmandskorpset i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave, Kristian Østergaard, og takker for et godt arrangement.

Med sommerlukning af 240 institutioner er der grundlag for store besparelser, både på miljø- og økonomifronten. Det er derfor naturligvis glædeligt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen aktivt engagerer sig i arbejdet med at få sommerlukket i sommermånederne.

 

Andre relaterede...