Frank Jensen

Københavns Overborgmester støtter op om Sommerluk.dk kampagnen (fra kampagnen 2013).

Sommerluk.dk-kampagnen har været et smut forbi Københavns overborgmester til en snak om klima og miljø og behovet for også den lokale indsats – hvert et lille bidrag tæller med på den store klimaregning, lyder det fra Frank Jensen, der også vil sikre at alle kommunens bygninger husker at sommerlukke for fjernvarmen.

 

Jensen 00 Frank Jensen

 

Det er vigtigt, at du husker at lukke for dit fjernvarmeanlæg om sommeren. Alt for mange nøjes med at skrue ned for deres radiatorer, når temperaturerne udenfor igen bliver sommerlige. I stedet bør du finde frem til sommerventilen på dit anlæg og få den lukket. Dermed sparer du både klimaet for en masse CO2 og dig selv for en unødig høj varmeregning.

Desværre er det op mod halvdelen af de danske fjernvarmebrugere, der enten ikke sommerlukker eller lukker forkert. Initiativtagerne bag Sommerluk.dk-kampagnen, Forsyningsselskabet HOFOR, 1010 og Energitjenesten prøver igen i år at få danskerne til at huske at lukke for deres fjernvarmeanlæg, nu hvor sommeren nærmer sig

Københavns Kommune er en stor fjernvarmeby, hvor 98 procent af byens opvarmning bliver dækket af fjernvarme. Så potentialet for at hente besparelser på CO2-regnskabet er stort i hovedstaden, der har en strategi om at blive CO2-neutral senest i 2025. Sommerluk.dk-kampagnen har derfor besøgt overborgmester Frank Jensen og fået en snak med ham om kampagnen og byens klimaambitioner.

– Det er en meget ambitiøs klimamålsætning, vi har sat os i København. Vi vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Allerede fra 1995 og til 2012 har vi reduceret vores udledninger med hele 40 procent, og det, at vi har koblet så stor en del af København på kollektiv varmeforsyning er en stor del af forklaringen på, at vi har nået det flotte foreløbige resultat. Vores fjernvarmeforsyning er simpelt hen en af hovedforklaringerne på, at København ligger så flot, og det er også noget af det, der vækker international opmærksomhed, siger Frank Jensen.

At mere end halvdelen af de københavnske fjernvarmebrugere ikke husker at sommerlukke kommer bag på overborgmesteren:

– Det overrasker mig, at tallet er så højt. Københavnerne vil jo ellers rigtig gerne være en del af den grønne bølge og støtter bredt op om vores ambitiøse klimapolitik. Derfor er det også vigtigt, at vi får det her budskab ud til alle. Det er det, der skal til, for at vi kommer i mål. Jeg vil gerne opfordre alle københavnere til at være en del af denne kampagne. Både fordi der er penge i det for den enkelte, og fordi det gavner vores fælles mål om at være en grøn by.

Frank Jensen glæder sig i øvrigt over de mange lokale initiativer, der bliver taget rundt omkring i byen, hvor NGO’er og boligforeninger er med til at sikre fokus på budskabet om at sommerlukke. Hvert eneste lille bidrag tæller med på den store klimaregning, og derfor er også de lokale indsatser så vigtige, understreger overborgmesteren, der også har sikret, at Rådhuset og resten af kommunen sommerlukker:

– Vi skal jo tage vores egen medicin, og derfor er det også vigtigt, at vi i kommunen bestræber os på, at vores kommunale bygninger lukker ned for fjernvarmen om sommeren – altså på alle de sommerdage, hvor temperaturerne vel at mærke tillader det. For det må selvfølgelig omvendt heller ikke betyde, at de ældre eller børnene kommer til at fryse.

Andre relaterede...